đề thi chọn học sinh gioi lần 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thúy Hường
Ngày gửi: 22h:11' 07-09-2015
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người

Bài 1- Tính: (4 điểm)
5 – 0 + 1 - 6 = 6 - 3 + 3 + 0 =
4 - 4 + 4 - 2 = 5 + 1 - 2 + 2 =
Bài 2-Điền số vào ô trống cho thích hợp: (6 điểm)
5 - 2 = + 2 + 4 > 5

6 - + = 4 + 2 - 5 > 2

4 + 5 = + 1 3 - < 2 +

Bài 3- Hoà 6 tuổi, Bình ít hơn Hoà 2 tuổi Nga nhiều hơn Bình1 tuổi. Hỏi bạn Nga bao nhiêu tuổi? ( 4 điểm)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Bài 4- Cho bốn số 2,4,6, 0 . Hãy dùng dấu + , - , = để viết thành các phép tính đúng ( 4 điểm)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Bài 5- Hãy điền dấu + , - vào ô trống cho thích hợp để phép tính có kết quả đúng ( 2 điểm )

1 1 1 1 1 = 1

1 1 1 1 1 = 3

Bài 6 - ( 4 điểm)
Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng?
..........................................................................
Kể tên các đoạn thẳng: ....................................
..........................................................................
..........................................................................
 A BD C


 
Gửi ý kiến