Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Nga
Ngày gửi: 09h:07' 10-11-2015
Dung lượng: 13.7 MB
Số lượt tải: 137
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nguyễn Biểu
Phòng Giáo dục Đức Thọ
GV: Nguyễn Thị Thanh Nga
Câu1. Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì?
-Tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống phục vụ gieo trồng.
Câu 2. Có những phương pháp sản xuất giống cây trồng nào?
Có 2 phương pháp sản xuất giống cây trồng:
+ Sản xuất giống cây trồng bằng hạt.
+ Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính.
KiỂM TRA BÀI CŨ
Năng suất và chất lượng nông sản
Phân bón
Nước
Chăm sóc
Giống
Sâu, bệnh
KiỂM TRA BÀI CŨ
Câu 3: Năng suất và chất lượng nông sản phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Tiết 9: BÀI 12
SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
Biết được tác hại của sâu,bệnh.
Hiểu được khái niệm về côn trùng và bệnh cây.
Nhận biết được các dấu hiệu của cây
khi bị sâu,bệnh phá hại
Tiết 9: Sâu, bệnh hại cây trồng
I/ Tác hại của sâu bệnh:
Sản phẩm của cây trồng sạch sâu, bệnh không phá hại
Sản phẩm của cây trồng bị sâu, bệnh phá hại
Tiết 9: SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
I. Tác hại của sâu bệnh:
I/ TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH:
Em hãy cho biết những biểu hiện của cây khi bị sâu, bệnh phá hại?
BÀI 12: SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
Sâu bệnh làm cây trồng sinh trưởng và phát triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm thậm chí không cho thu hoạch
Theo tính toán của tổ chức Nông – Lương của Liên hiệp quốc ( FAO) Hàng năm trên thế giới có khoảng 12,4 % tổng sản lượng cây trồng bị sâu; 11,6 % bị bệnh phá hại.
* Riêng lúa: sâu, bệnh phá hại khoảng 160 triệu tấn. Ở nước ta sâu, bệnh phá hại khoảng 20% tổng sản lượng cây trồng nông nghiệp.
CÓ THỂ EM CHƯA BiẾT
Hình ảnh một số loại côn trùng:
I/ TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH:
BÀI 12: SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
II/ KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY:
1. Khái niệm về côn trùng
a. Khái niệm
Em hiểu thế nào là côn trùng?
Ngực
Bụng
- Cơ thể chia làm 3 phần: Đầu, ngực, bụng
- Côn trùng thuộc ngành động vật chân khớp.
Đầu
b. Vòng đời
? Theo em vòng đời của côn trùng là gì?
Là khoảng thời gian từ gian đoạn trứng đến giai đoạn trưởng thành và lại đẻ ra trứng.
c. Biến thái của côn trùng
? Theo em, biến thái của côn trùng là gì?
Là sự thay đổi cấu tạo, hình thái của côn trùng trong vòng đời
Côn trùng có những kiểu biến thái nào?
Biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn
Trứng
Sâu non
Sâu trưởng thành
Nhộng
Biến thái của bướm hai chấm
Quan sát hình và cho biết quá trình sinh trưởng của bướm hai chấm diễn ra như thế nào qua các giai đoạn?
Cấu tạo,hình thái của bướm hai chấm thay đổi qua các giai đoạn
Biến thái hoàn toàn
Biến thái không hoàn toàn
? Quan sát hình ảnh trên phông, em hãy cho biết sự khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn là gì?
Biến thái hoàn toàn có giai đoạn nhộng còn biến thái không hoàn toàn không có giai đoạn nhộng
Một số hình ảnh về vòng đời , giai đoạn biến thái của côn trùng
Trứng
Sâu non
Nhộng
Sâu trưởng thành
Trứng bọ xít
SÂU ĂN TẠP
BỌ XÍT

Bọ xít trưởng thành
Bọ xít non
TRỨNG
SÂU TRƯỞNG THÀNH
? Theo em, ở kiểu biến thái hoàn toàn, côn trùng gây hại mạnh nhất ở giai đoạn nào?
Sâu non
? Côn trùng có kiểu biến thái không toàn toàn chúng gây hại mạnh nhất ở giai đoạn nào?
Sâu trưởng thành
? Theo em côn trùng có lợi hay có hại?
Côn trùng vừa có lợi, vừa có hại
d. Vai trò
Ong m?t

Nghề nuôi ong lấy mật
T?m

Kộn t?m

HÌNH ẢNH MỘT SỐ CÔN TRÙNG CÓ LỢI
Họ bọ rùa
Họ ong kí sinh
Bọ ngựa
Ruồi
Sâu đục thân
Muỗi
CÔN TRÙNG CÓ HẠI
Cào cào
2. Khái niệm về bệnh cây:
? Dựa vào nội dung phần 2, em hãy cho biết bệnh cây là gì? Do những nguyên nhân nào gây ra?
Bệnh cây là trạng thái không bình thường về chức năng sinh lý, cấu tạo và hình thái của cây dưới tác động của vi sinh vật hay điều kiện sống không thuận lợi gây ra.
Nguyên nhân
Do vi sinh vật: Vi khuẩn, vi rút, nấm
Điều kiện sống không thuận lợi
Bệnh cây do vi sinh vật gây hại.
Bệnh cây do điều kiện sống bất lợi.
Hình 1
Hình 2
3. Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh hại
Quan sát hình vẽ thảo luận nhóm (theo bàn) trả lời câu hỏi: Hãy nêu những dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh gây hại.
DẤU HIỆU CÂY TRỒNG BỊ SÂU, BỆNH PHÁ HOẠI
I. SÂU HẠI
Sâu cuốn lá
Sâu đục quả
Sâu c?n lá
Bệnh phấn trắng
Bệnh khô quả
Bệnh thối nhũn ở bắp cải
II. BỆNH CÂY
DẤU HIỆU CÂY TRỒNG BỊ SÂU, BỆNH PHÁ HOẠI
Quả xoài bị đốm đen
Cành bị gãy
Lá bị thủng
Lá, quả(trái), bị biến dạng
Lá, quả bị đốm đen, nâu
Cây, củ bị thối
Thân, cành bị sần sùi
Quả đậu bị chảy nhựa
A
B
C
D
E
G
H
Cây trồng bị sâu
Cây trồng bị bệnh
a. Cành bị gãy
b. Lá bị thủng
c. Lá, quả(trái), bị biến dạng
d. Lá, quả bị đốm đen, nâu
e. Cây, củ bị thối
h. Quả đậu bị chảy nhựa
g. Thân, cành bị sần sùi
? Quan sát hình và thảo luận nhóm(3’)tìm dấu hiệu cây bị sâu, bệnh?
SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH
KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY
Khái niệm về côn trùng
Khái niệm về bệnh cây
Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hoại
Khái niệm
Vòng đời
Biến thái
Khái niệm
Nguyên nhân
1/Ảnh hưởng của sâu, bệnh đối với đời sống cây trồng là:
a.Không ảnh hưởng nhiều đến đời sống cây trồng
b. Làm giảm năng suất cây trồng
c. Làm cho cây trồng sinh trưởng và phát triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm.
d. Làm giảm chất lượng nông sản
Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
2/ Quan sát hình cho biết đâu là biểu hiện của sâu phá hại cây trồng?
a. Hình 1,2,3
b. Hình 1,2
c. Hình 1,2,3,4
d. Hình 2,3,4
3. Sâu có kiểu biến thái hoàn toàn chúng gây hại mạnh nhất ở giai đoạn nào?
Sâu non
4. Sâu có kiểu biến thái không hoàn toàn chúng gây hại mạnh nhất ở giai đoạn nào?
Sâu trưởng thành
5. Bệnh cây do những nguyên nhân nào gây ra?
Do vi sinh vật và điều kiện sống không thuận lợi gây ra
6. Sâu bệnh có thể gây hại ở những bộ phận nào của cây?
Chúng có thể gây hại ở tất cả các bộ phận của cây.
- Sưu tầm một số tranh ảnh có liên quan đến côn trùng có lợi.
- Xem trước bài 13: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI.
- Tìm hiểu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại ở địa phương em.

CHÂN THÀNH CÁM ƠN
QUÝ THẦY CÔ DỰ GIỜ


 
Gửi ý kiến