Thời khóa biểu buổi sáng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Ngữ
Ngày gửi: 10h:07' 30-03-2009
Dung lượng: 85.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người

THứ
TIếT
8A
(N.Nhung)
8B
(Dũng)
8C
(T.Minh)
8D
(Tầm)
9A
(Phú)
9B
(Toan)
9C
(Hằng)
9D
(Bình)
9E
(Liễu)

2
1
Chào cờ - N.Nhung
Chào cờ - Dũng
Chào cờ - T.Minh
Chào cờ - Tầm
Chào cờ - Phú
Chào cờ - Toan
Chào cờ - Hằng
Chào cờ – Bình
Chào cờ - Liễu


2
N.Văn - N.Nhung
Sinh - P.Minh
N.Văn - T.Minh
Địa - T.Thuỷ
Toán - Phú
N.Văn - Chi
N.Văn - Hằng
Toán - Liễu
Lý - Toan


3
Sinh - Tuân
Nhạc - Long
TC - T.Minh
Toán - Tầm
N.Văn - Hằng
Sinh - Thạnh
Địa - T.Thuỷ
N.Văn - Bình
Toán - Liễu


4
Nhạc - Long
N.Văn - N.Nhung
Sử - Đống
Sinh - P.Minh
Hoá - Tuân
Lý - Toan
Sinh - Thạnh
TC - Liễu
N.Văn - Chi


5
Sử - Đống
Địa - T.Thuỷ
Sinh - P.Minh
Nhạc - Long
TC - Hằng
Toán - Phú
Hoá - Tuân
TC - Liễu
TC - Chi

3
1
N.Văn - N.Nhung
Hoá - Chắt
MT - Diệp
Thể - Lâm
Toán - Phú
Địa - T.Thuỷ
Toán - Ngữ
Lý - Toan
Thể - Hùng


2
N.Văn - N.Nhung
Anh - Mai
Toán - Tình
Hoá - Chắt
Anh - Ai
Sử - Hoài
TC - Ngữ
Địa - T.Thuỷ
Sinh - Thạnh


3
Lý - Toan
Toỏn - Dũng
Toán - Tình
MT - Diệp
TC - Hằng
Toán - Phú
Thể - Hùng
Toán - Liễu
Anh - Mai


4
Hoỏ - Chắt
N.Văn - N.Nhung
Anh - Mai
Anh - Ai
N.Văn - Hằng
Sinh - Thạnh
Sử - Hoài
N.Văn - Bình
Lý - Toan


5
CNghệ - Dũng
N.Văn - N.Nhung
Hoá - Chắt
Anh - Ai
Sử - Hoài
N.Văn - Chi
N.Văn - Hằng
Sử - Bình
Toán - Liễu

4
1
Anh - Mai
Toán - Dũng
N.Văn - T.Minh
Thể - Lâm
Thể - Chuyên
GDCD - Hoàng
Thể - Hùng
CNghệ - N.Thuỷ
N.Văn - Chi


2
Toán - Tình
Thể - Lâm
Nhạc - Long
N.Văn - T.Minh
Lý - Huyền
N.Văn - Chi
GDCD - Hoàng
Anh - Mai
CNghệ - N.Thuỷ


3
Toán - Tình
TC - Dũng
Thể - Lâm
N.Văn - T.Minh
GDCD - Hoàng
CNghệ - N.Thuỷ
Anh - Ai
Thể - Hùng
Anh - Mai


4
Thể - Lâm
N.Văn - N.Nhung
Toán - Tình
Toán - Tầm
Anh - Ai
Nhạc - Long
Lý - Huyền
GDCD - Huệ
TC - Chi


5
TC - N.Nhung
CNghệ - Dũng
Địa - Minh
CNghệ - Tầm
Sinh - Thạnh
Anh - Ai
Toán - Ngữ
Nhạc - Long
GDCD - Huệ

5
1
GDCD - Diệp
Toán - Dũng
TC - T.Minh
Hoá - Chắt
Thể - Chuyên
N.Văn - Chi
Toán - Ngữ
N.Văn - Bình
Địa - T.Thuỷ


2
Hoá - Chắt
MT - Diệp
Sinh - P.Minh
N.Văn - T.Minh
Hoá - Tuân
Anh - Ai
Toán - Ngữ
Sử - Bình
N.Văn - Chi


3
MT - Diệp
Địa - T.Thuỷ
Địa - Minh
Sinh - P.Minh
CNghệ - N.Thuỷ
Hoá - Tuân
Anh - Ai
Sinh - Thạnh
Thể - Hùng


4
Địa - T.Thuỷ
Sinh - P.Minh
N.Văn - T.Minh
Anh - Ai
Sinh - Thạnh
Thể - Hùng
CNghệ - N.Thuỷ
Hoá - Tuân
Sử - Bình

6
1
Địa - T.Thuỷ
Anh - Mai
Thể - Lâm
Lý - Toan
N.Văn - Hằng
Thể - Hựng
Sử - Hoài
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓