Bài 11. Biểu diễn ren

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: giáo an thao giảng
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Nga
Ngày gửi: 21h:45' 26-10-2016
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nguyễn Biểu
Phòng Giáo dục Đức Thọ
GV: Nguyễn Thị Thanh Nga
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1/ Thế nào là bản vẽ chi tiết ?
Bản vẽ chi tiết bao gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác định chi tiết máy
Câu 2/Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết ?
Trình tự đọc bản vẽ chi tiết gồm :
Khung tên
Hình biểu diễn
Kích thước
Yêu cầu kĩ thuật
Tổng hợp
Tiết 11 : Biểu diễn ren
I. Chi tiết có ren
a.Ghế
b.Lọ mực
c.Đui đèn
d.đinh Vít
e.Bóng đèn
g.Đai ốc
h.Bu lông
Hãy kể tên một số chi tiết có ren trong hình 11.1?
Em hãy cho biết ren của đui đèn và ren của đuôi bóng đèn dùng để làm gì?
Ren dùng để ghép nối chi tiết
Đuôi của bóng đèn
Đui đèn
Ren trục quay Ê tô còn dùng để làm gì?
Ren trục quay Ê tô
Ren còn dùng để truyền lực.
Tiết 9 : Biểu diễn ren
I. Chi tiết có ren

II. Quy ước vẽ ren
1.Ren ngoài.(Ren trục)
- Bu lông, đai ốc, cổ lọ mực, đui đèn… - Ren dùng để ghép nối hay truyền lực .
Em hãy quan sát hình và cho biết thế nào là ren ngoài?
Ren ngoài là ren hình thành ở mặt ngoài của chi tiết
Tiết 9 : Biểu diễn ren
I. Chi tiết có ren


II. Quy ước vẽ ren
1. Ren ngoài.(Ren trục)
Ren ngoài là ren hình thành ở mặt ngoài của chi tiết
-Bu lông đai ốc, cổ lọ mực đui đèn…… -Ren dùng để ghép nối hay truyền lực .
Hãy quan sát hình 11.2 ren trục và giải thích ký hiệu d, d1 và chỉ rõ đỉnh ren, chân ren, giới hạn ren bằng các cụm từ dưới đây ?
1.
Đường kính ngoài
2.
Đường kính trong
5.
3.
4.
Đỉnh ren
Chân ren
Giới hạn ren
Quan sát ren trục(h11.2)và xem các hình chiếu của ren trục (h11.3) hãy nhận xét về quy ước vẽ ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm, và cụm từ liền mảnh vào các mệnh đề sau?
Đường đỉnh ren vẽ bằng nét .……….…
Đường chân ren được vẽ bằng nét .………......…
Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét ....…..
Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét
Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét .
………...….
liền đậm
liền đậm
liền mảnh
liền đậm
Liền mảnh
Lưu ý : 1
Vòng chân ren được vẽ như thế nào?
Vòng chân ren được vẽ ¾ vòng tròn
Phần hở thường được vẽ phía trên bên phải
Xét xem các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của ren trục ở hình sau? Hình nào vẽ đúng ?
Hình chiếu đứng
Hình chiếu cạnh
b
d
Tiết 9 : Biểu diễn ren
I. Chi tiết có ren

-Bu lông đai ốc, cổ lọ mực ,đui đèn…… -Ren dùng để ghép nối hay truyền lực .
II. Quy ước vẽ ren
1.Ren ngoài (Ren trục).
Ren ngoài là ren hình thành ở mặt ngoài của chi tiết
2.Ren trong (Ren lỗ).
Hãy quan sát kỹ hình chi tiết có ren
Em hãy cho biết thế nào là ren trong?
Ren trong là ren được hình thành ở mặt trong của lỗ .
Tiết 9 : Biểu diễn ren
Ren trong là ren được hình thành mặt trong của lỗ
I. Chi tiết có ren

Ren dùng để ghép nối hay truyền lực
Ren dùng để ghép nối hay truyền lực .
II. Quy ước vẽ ren
1.Ren ngoài (Ren trục).
Ren ngoài là ren hình thành ở mặt ngoài của chi tiết
2.Ren trong (Ren lỗ).
Hãy quan sát kỹ hình vẽ ren lỗ và chỉ rõ đỉnh ren, chân ren bằng cách điền vào ô trống trong hình?
1.
2.
Đỉnh ren
Chân ren
Quan sát ren lỗ (h11.4) và xem các hình cắt,hình chiếu của ren lỗ (h11.5) Hãy nhận xét về quy ước vẽ ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm và liền mảnh vào mệnh đề sau ?
Đường đỉnh ren vẽ bằng nét …….…..…
Đường chân ren được vẽ bằng nét ……..………
Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét …..….…....
Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét ..…..….……
Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét ………….….
liền đậm
liền mảnh
liền đậm
liền mảnh
Liền đậm
Tiết 9 : Biểu diễn ren
I. Chi tiết có ren

II. Quy ước vẽ ren
1.Ren ngoài (Ren trục)
2.Ren trong (Ren lỗ).
Đường đỉnh ren vẽ bằng nét liền đậm.
Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.
Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm.
Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm.
Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh .
.Quy ước vẽ ren.
Vậy quy ước vẽ ren ngoài và ren trong giống nhau như thế nào ?
lưu ý 2:
Đường gạch gạch kẻ đến đỉnh ren
Đường gạch gạch kẻ đến đỉnh ren hay chân ren ?
Xét xem các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của ren lỗ ở hình sau ? Hình nào vẽ đúng ?
Hình chiếu đứng
Hình chiếu cạnh
b
f
Tiết 9 : Biểu diễn ren
3.Ren bị che khuất

I. Chi tiết có ren


II. Quy ước vẽ ren
1.Ren ngoài (Ren trục).
2.Ren trong (Ren lỗ).
.Quy ước vẽ ren.
Các đường đỉnh ren, chân ren, giới hạn ren đều được vẽ bằng nét đứt
Quan sát hình chiếu của ren khuất, hãy nhận xét về quy ước vẽ ren khuất ?
Tiết 9 : Biểu diễn ren
I. Chi tiết có ren

II. Quy ước vẽ ren
1. Ren ngoài (Ren trục).
2.Ren trong (Ren lỗ).
.Quy ước vẽ ren.
3.Ren bị che khuất
Các đường đỉnh ren, chân ren, giới hạn ren đều được vẽ bằng nét đứt
Quan sát hình chiếu cạnh của ren trục và ren lỗ và cho biết điểm khác nhau ?
d
d
Ren trục
Ren lỗ
Ren trục đường kính ngoài d là đỉnh ren, còn ren lỗ đường kính ngoài d là chân ren.
Hướng dẫn về nhà
Học thuộc bài và làm bài tập vào vở, ôn lại cách đọc bản vẽ chi tiết.
Xem trước bài 12 sgk
 
Gửi ý kiến