BÀI VIẾT  (1 bài)
9838735

Chúc mừng đồng nghiệp nhân ngày NGVN 20-11

Chúc mừng đồng nghiệp nhân ngày NGVN 20-11 Trái đất quay tròn lại gặp nhau. Tình thầy nghĩa bạn trước như sau. La Giang sóng vỗ làm xanh bãi. Hồng Lĩnh mây bay phủ trắng đầu. Thư bạn gửi trao mừng mấy chữ. Lời thầy dạy dỗ nhớ từng câu. Cho dù bến cũ neo thuyền mới, Ta vẫn là ta nghĩa bạn bầu. ...

BÀI GIẢNG  (1552 bài)

TƯ LIỆU  (2165 bài)

GIÁO ÁN  (2052 bài)

ĐỀ THI  (2191 bài)

THƯ VIÊN BÀI  (0 bài)