on tap lop 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Hoan
Ngày gửi: 20h:16' 06-11-2016
Dung lượng: 768.5 KB
Số lượt tải: 281
Số lượt thích: 0 người
Ôn tập cuối năm
1. Đặt tính và tính:
68257 + 17629
49968 + 38879
95832 - 47106
86431 - 46992
1954 ( 253
1942 ( 204
1099 ( 500
4635 ( 46
19183 : 78
427800 : 9500
130050 : 425
94318 : 3682. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
25 + 69 + 75 + 11
25 ( 989 ( 4 + 25
64 ( 687 + 36 ( 867
25 ( 12 ( 30 ( 4
23 + 23 ( 2 + 23 ( 3 + 23 ( 4
246 ( 2005 - 2005 ( 148
789 ( 101 - 789
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

(25 ( 32) : 8
(56 ( 125) : 73. Trong các số 815 ; 9732 ; 4530 ; 8362 ; 807
a) Số nào chia hết cho 2? Số nào chia hết cho 3?
b) Số nào chia hết cho 5? Số nào chia hết cho 9?
c) Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3?
d) Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?
e) Số nào vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 9?

4. Tìm x, biết x là số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và:
a) 350 < x < 390 b) 1942 < x < 1964
5. Phân số nào bằng 
A. 
B. 
C. 
D. 


6. a) Viết ba phân số bằng 
b) Viết ba phân số bằng và có mẫu số lớn hơn 12.
c) Viết ba phân số bằng và có mẫu số bé nhất.
7. Tính
a)  
b)  
c)  
d) 
e) 
g)   
h)  
8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a)
6 tạ 5 kg = .... yến .... kg
400g = .... kg .... g
36 thế kỷ = ....... năm


34 kg 2 g = ..... hg .... g
14 tấn 35kg = ..... tạ .... kg
 thế kỷ = .... năm


8 kg 6 dag = .... hg .... g
9 tấn 7 yến = .... tạ .... kg
8 nagỳ = ........ giờ


5 kg 7g = ..... dag ..... ga
93 dag = ..... hg .... 30 g
 ngày = .... giờ


b)
240 phút = .... giờ
48 m 7cm = ..... dm .....mm
2000000 m2 = ...... km2


11280 giây = .... giờ .... phút
382m 7cm = .... dam .... cm
7 m2 68 dm2 = ...... dm2


512 phút= .... giờ ...... phút
600dam2dm = ..... km .....cm
80000 cm2 = ..... m2


 giờ = ....... giây
8301m9cm = ... km ...... mm
4km2 400m2 = ........ m2


9. Tìm x
a) x = 
b) 
c) x ( 

d) + x = 
e) 


10. Một thửa ruộng có chu vi làm 360m, chiều rộng bằng chiều dài.
Tính diện tích thửa ruộng?
11. Một hình bình hành có chiều cao 12cm, độ dày đáy bằng chiều cao.
Tính diện tích hình bình hành?
12. Một khi có gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp 24 tấn. Hỏi kho đó có bao nhiêu tấn gạo tẻ, bao nhiêu tấn gạo nếp, biết số tấn gạo tẻ gấp 5 lần số tấn gạo nếp?
13. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng bằng chiều dài.
Tính diện tích của mảnh đất đó?
14. Vẽ hình vuông có cạnh 4cm. Tính P, S của hình vuông đó.
15. Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính P, S hình chữ nhật?
16. Một hình bì
 
Gửi ý kiến