Thời khóa biểu buổi chiều

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Ngữ
Ngày gửi: 21h:07' 30-03-2009
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người

THứ
TIếT
6A
(Ngữ)
6B
(Lương)
6C
(Hiển)
7A
(Vân)
7B
(Quyên)
7C
(Thanh)
7D
(Huệ)

2

Chào cờ - Ngữ
Chào cờ - Lương
Chào cờ - Hiển
Chào cờ - Vân
Chào cờ - Quyên
Chào cờ - Thanh
Chào cờ - Huệ


1
Lý - Huyền
N.Văn - Hiển
Anh - Hạnh
Tin - Đ.Thủy
N.Văn - Hoài
Lý – Quyên
N.Văn - Huệ


2
Anh - Ai
Tin - Đ.Thủy
Anh - Hạnh
Toán - Huyền
N.Văn - Hoài
N.Văn - Huệ
Nhạc - Long


3
Tin - Đ.Thủy
Anh - Hạnh
Nhạc - Long
Địa – Hiển
Toán - Quyên
N.Văn - Huệ
Anh - Ai


4
Toán - Ngữ
Toán - Lương
N.Văn - Hiển
N.Văn - Hoài
GDCD - Vân
Toán - Thanh
Tin - Đ.Thủy3
1
MT - Diệp
Anh - Hạnh
CNghệ - N.Thuỷ
Toán - Huyền
Sinh - P.Minh
Tin - Đ.Thủy
Sử - Đống


2
N.Văn - D.Nhung
Anh - Hạnh
Sinh - Chắt
Toán - Huyền
Địa – Hiển
Sử - Đống
Sinh - P.Minh


3
Thể - Lâm
MT - Diệp
Tin - Đ.Thủy
Địa – Hiển
Sử - Đống
Thể - Hùng
CNghệ - N.Thuỷ


4
Sinh - Chắt
CNghệ - N.Thuỷ
Anh - Hạnh
Sinh - P.Minh
Toán - Quyên
Địa – D.Nhung
N.Văn - Huệ


5
CNghệ - N.Thuỷ
Sinh - Chắt
Thể - Lâm
Thể - Chuyên
Thể - Hùng
N.Văn - Huệ
Địa – D.Nhung

4
1
Địa - T.Thuỷ
Toán - Lương
GDCD – Diệp
N.Văn - Hoài
Sử - Đống
Sinh - P.Minh
Toán - Thanh


2
Toán - Ngữ
Nhạc - Long
Toán - Lương
N.Văn - Hoài
Tin - Đ.Thủy
Toán - Thanh
Sinh - P.Minh


3
Toán - Ngữ
Địa - T.Thuỷ
MT - Diệp
Sử - Đống
N.Văn - Hoài
Địa – D.Nhung
GDCD - Vân


4
Nhạc - Long
Sử - D.Nhung
Địa - T.Thuỷ
Anh - Mai
Toán - Quyên
MT - Vân
Thể - Hùng


5
Sử - D.Nhung
Thể - Lâm
Tin - Đ.Thủy
Lý - Quyên
Anh - Mai
Nhạc - Long
MT - Vân

5
1
Anh - Ai
Tin - Đ.Thủy
Lý - Huyền
Anh - Mai
Địa – Hiển
CNghệ - Tình
Toán - Thanh


2
Anh - Ai
N.Văn - Hiển
Thể - Lõm
Toán - Huyền
CNghệ - Tình
Tin - Đ.Thủy
Địa – D.Nhung


3
N.Văn - D.Nhung
Lý - Huyền
N.Văn - Hiển
CNghệ - Tình
Anh - Mai
Anh - Ai
Tin - Đ.Thủy


5
6
1
Tin - Đ.Thủy
Toán - Lương
CNghệ - N.Thuỷ
Anh - Mai
N.Văn - Hoài
Anh - Ai
Sử - Đống


2
Sinh - Chắt
Thể - Lâm
Toán - Lương
Tin - Đ.Thủy
Anh - Mai
Sử - Đống
Anh - Ai


3
Thể - Lâm
CNghệ - N.Thuỷ
Sinh - Chắt
N.Văn - Hoài
Thể - Hùng
Toán - Thanh
Anh - Ai


4
CNghệ - N.Thuỷ
Sinh - Chắt
N.Văn - Hiển
Nhạc - Long
Tin - Đ.Thủy
Thể - Hùng
Toán - Thanh


5Sử - Đống
Nhạc - Long
Anh - Ai
Thể - Hùng

7
1
N.Văn - D.Nhung
GDCD - Mậu
Toán - Lương
Sinh - P.Minh
Toán - Quyên
GDCD - Vân
N.Văn - Huệ


2
N.Văn - D.Nhung
N.Văn - Hiển
Toán - Lương
Thể - Chuyên
MT - Vân
Toán - Thanh
N.Văn - Huệ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓